Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

09. Faint o lywodraethwyr ddylai fod ar y pwyllgor?

Dylai’r pwyllgor gynnwys tri aelod. Argymhellir yn gryf bod aelodaeth y pwyllgor yn odrif i sicrhau bod mwyafrif o un bleidlais bob amser ar benderfyniad. Mae pleidlais fwyafrif yn well na chael pleidlais fwrw gan gadeirydd y pwyllgor.