Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

10. A ddylid adolygu aelodaeth y pwyllgor cwynion?

Fel pob pwyllgor dylid adolygu’r aelodaeth yn flynyddol. Ni ddylid ei adael hyd nes bod achos yn codi. Gan nad ydy rhai aelodau o’r pwyllgor cwynion efallai yn gallu cymryd rhan h.y. oherwydd absenoldeb neu wrthdaro buddiannau, wrth benderfynu aelodaeth, dylai’r corff llywodraethu hefyd ystyried rhestr o lywodraethwyr wrth gefn y gall y cadeirydd gysylltu â nhw yn nhrefn blaenoriaeth. Rhaid cofnodi’r penderfyniadau yma a’r dirprwyo awdurdod.

Sylwadau

Ychwanegu sylw