Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

11. A oes yna unrhyw lywodraethwyr na allant fod yn aelodau o’r pwyllgor cwynion?

Ni ddylai’r pennaeth fod yn aelod o’r pwyllgor cwynion oherwydd ei gyfranogiad blaenorol yng Ngham B. Argymhellir nad ydy staff yr ysgol nac athrawon lywodraethwyr yn aelodau o’r pwyllgor cwynion chwaith er mwyn osgoi unrhyw awgrym o ragfarn neu wrthdaro buddiannau.