Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

04. Beth sy’n methu cael ei drafod o dan y weithdrefn gwynion?

Mae yna nifer o faterion na ellir eu datrys o dan y gweithdrefnau cwynion a rhaid delio gyda’r rhain trwy ddefnyddio gweithdrefnau eraill:

  • Cwynion staff
  • Disgyblaeth staff
  • Galluedd staff
  • Amddiffyn plant
  • Derbyniadau ysgol
  • Gwahardd disgyblion
  • Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig
  • Cynigion trefniadaeth ysgol
  • Addoli crefyddol
  • Cyflwyniad y cwricwlwm

Sylwadau

Ychwanegu sylw