Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

07. Beth ydy aelod annibynnol nad yw’n llywodraethwr ar y pwyllgor disgyblu staff?

Gall rhai nad ydyn nhw’n llywodraethwyr fod yn aelodau o bob pwyllgor ond does ganddyn nhw ddim hawl pleidleiso.

Ond, os ydy honiadau o amddiffyn plant yn cael eu hystyried, rhaid i’r pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a phwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff gynnwys aelod nad yw’n llywodraethwr gyda hawliau pleidleisio. Fel rheol dylai’r aelod nad yw’n llywodraethwr gymryd lle un o’r llywodraethwyr sydd wedi’i aseinio i fod ar y pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a phwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff. Mae angen aelod nad yw’n llywodraethwr gwahanol ar gyfer pob pwyllgor.

Sylwadau

Ychwanegu sylw