Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Beth ydy cwyn?

Gweithrefn gwynion “ydy dull o sicrhau y gall unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ysgol godi mater o bryder, yn hyderus y caiff ei ystyried a’i glywed yn briodol ac os caiff ei gynnal, y bydd y mater yn cael ei drafod y briodol ac yn ddioed”.

Gellir ei ddiffinio ymhellach fel “mynegiant o anfoddhad mewn perthynas â’r ysgol, llywodraethwr neu aelod o’i staff sydd angen ymateb oddi wrth yr ysgol”.

Sylwadau

Ychwanegu sylw