Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

04. A ddylid adolygu aelodaeth y pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a’r pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff?

Fel pob pwyllgor dylid adolygu’r aelodaeth yn flynyddol. Ni ddylid ei adael hyd nes bod achos yn codi. Ni all yr un llywodraethwyr fod yn aelodau ar y ddau bwyllgor. Gan nad ydy rhai aelodau o’r staff yn gallu cymryd rhan mewn pwyllgorau disgyblu a diswyddo h.y. oherwydd absenoldeb neu lygredd, wrth benderfynu aelodaeth, dylai’r corff llywodraethu hefyd ystyried rhestr o lywodraethwyr wrth gefn y gall y cadeirydd gysylltu â nhw yn nhrefn blaenoriaeth. Rhaid cofnodi’r penderfyniadau yma a’r dirprwyo awdurdod.

Sylwadau

Ychwanegu sylw