Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

05. Faint o lywodraethwyr ddylai fod ar bwyllgor disgyblu a diswyddo ac ar y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo?

Fel rheol mae pob pwyllgor disgyblu a diswyddo staff yn cynnwys isafswm o dri llywodraethwr (a dim rhagor na 5 aelod). Argymhellir yn gryf bod aelodaeth y pwyllgor yn odrif i sicrhau bod mwyafrif bob amser ar unrhyw bleidlais ar benderfyniad. Mae pleidlais fwyafrif yn well na chael pleidlais fwrw gan gadeirydd y pwyllgor.

Ni all y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo gael llai o lywodraethwyr arno na’r pwyllgor cyntaf.

Sylwadau

Ychwanegu sylw