Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

03. Oes rhaid i’r corff llywodraethu gael pwyllgor o lywodraethwyr i ddelio gyda materion disgyblu staff?

Rhaid i gyrff llywodraethu gael pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a phwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff.

Sylwadau

Ychwanegu sylw