Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

06. A os yna unrhyw lywodraethwyr na allant fod yn aelodau o’r pwyllgor disgyblu a diswyddo staff neu ar y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff?

Yn ôl y gyfraith ni chaiff y pennaeth fod yn aelod o’r pwyllgor disgyblu a diswyddo staff nac ar y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff.

Er mwyn peidio â chyfaddawdu aelodau o’r staff ni ddylai athrawon na staff lywodraethwyr fod yn aelod o’r pwyllgor disgyblu a diswyddo staff nac ar y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff, er y gallant fynychu gwrandawiadau fel testun yr honiad neu i roi tystiolaeth.

Fel rheol ni ddylai cadeirydd y corff llywodraethu fod yn aelod o’r pwyllgor disgyblu a diswyddo staff nac ar y pwyllgor apeliadau disgyblu a diswyddo staff oherwydd efallai yr ymgynghorir ag ef/hi ar achosion gan y pennaeth ar gam cynharach. Hefyd os gwneir honiad yn erbyn y pennaeth, fe fydd angen i’r cadeirydd gychwyn y weithdrefn ddisgyblu.

Ni all disgybl lywodraethwyr cyswllt fod yn aelodau ar yr un o’r pwyllgorau.

Sylwadau

Ychwanegu sylw