Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Ydy hi’n ddyletswydd statudol i gael Gweithdrefn Disgyblu Staff?

Yn ôl Rheoliad 7 o Reoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 mae’n ofynnol i gyrff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru sefydlu gweithdrefnau ar gyfer disgyblu ac ymddygiad (yn cynnwys diswyddo) staff y maen nhw’n gyfrifol amdanyn nhw.

Sylwadau

Ychwanegu sylw