Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pa bwyllgorau ddylai fod gan y corff llywodraethu?

Rhaid i gyrff llywodraethu gael y pwyllgorau statudol canlynol:

 • Pwyllgor disgyblu a diswyddo staff
 • Pwyllgor apêl disgyblu a diswyddo staff
 • Pwyllgor disgyblu a gwahardd disgyblion
 • Pwyllgor derbyniadau (Ysgolion Sylfaen ac Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol)

Rhaid i gyrff llywodraethu gael gweithdrefnau ac aelodaeth ar gyfer y canlynol:

 • Panel dethol Pennaeth a Dirprwy Bennaeth
 • Gwerthuswyr Rheolaeth Perfformiad y Pennaeth a Gwerthuswr/wyr Apêl
 • Adolygiadau cyflogau ac apeliadau adolygiadau cyflogau
 • Cwynion
 • Anghydfod ac apeliadau anghydfod
 • Galluogrwydd ac apeliadau galluogrwydd

Gellir sefydlu pwyllgorau eraill i drafod manylion materion eraill fel:

 • Cyllid
 • Cwricwlwm
 • Eiddo, iechyd a diogelwch
 • Staffio

Sylwadau

Ychwanegu sylw