Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth sy'n diwgydd os oes pleidlais gyfartal (proses ethol llywodraethwyr a chadeirydd ac is-gadeirydd)?

Os oes pleidlais gyfartal rhwng ymgeiswyr, ein cyngor ni (a chyngor y Comisiwn Etholiadol) ydy y dylid tynnu enwau allan o het. Dylid hysby’r ymgeisydd mai dyma fyddai’r broses pe bai yna bledlais gyfartal.

Sylwadau

Ychwanegu sylw