Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad Corff Llywodraethu ysgol feithrin a gynhelir?

 • Rhiant Lywodraethwr – 4
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 3
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol – 3
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 5
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 4
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol – 4
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

I ysgolion meithrin a gynhelir gyda llai na 100 o ddisgyblion, gall y Corff Llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 3
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol – 2
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 3
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 0
 • Llywodraethwr Cymunedol – 2
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005