Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff Llywodraethu ysgol uwchradd gymuned?

 • Rhiant Lywodraethwr – 6
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 5
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol – 5
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

I ysgolion uwchradd cymuned gyda llai na 600 o ddisgyblion, gall y Corff Llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 5
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 4
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol – 4
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005