Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu ysgol gynradd a reolir yn wirfoddol?

 • Rhiant Lywodraethwr – 4
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 3
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 3
 • Llywodraethwr Cymunedol – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 5
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 3
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 4
 • Llywodraethwr Cymunedol – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Athrawon lywodraethwr – 1

I ysgolion cynradd a reolir yn wirfoddol gyda llai na 100 o ddisgyblion, gall y corff llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant lywodraethwr – 3
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon lywodraethwr – 1
 • Staff lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 2
 • Llywodraethwr cymunedol – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 3
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 0
 • Llywodraethwr Sefydledig – 2
 • Llywodraethwr Cymunedol – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005