Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu ysgol uwchradd sylfaen?

 • Rhiant lywodraethwr – 7
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon lywodraethwr – 2
 • Staff lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 5 (neu lywodraethwr partneriaeth lle nad oes sylfaen)
 • Llywodraethwr Cymunedol – 3
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

I ysgolion uwchradd Sylfaen gyda llai na 600 o ddisgyblion, gall y Corff Llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 6
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 4 (neu lywodraethwr partneriaeth lle nad oes sylfaen)
 • Llywodraethwr Cymunedol – 2
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005