Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu ysgol gynradd a gynorthwyir yn wirfoddol?

 • Rhiant Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 1
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwyr Sefydledig – y nifer o lywodraethwyr sefydledig sydd i’w penodi gael fwy na’r nifer cyfanswm nifer y llywodraethwyr ym mhob categori arall gan ddau

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 2
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwyr Sefydledig – y nifer o lywodraethwyr sefydledig sydd i’w penodi gael fwy na’r nifer cyfanswm nifer y llywodraethwyr ym mhob categori arall gan ddau

I gyrff llywodraethu a gynorthwyir yn wirfoddol gyda llai na 100 o ddisgyblion, gall y corff llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 1
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwyr Sefydledig – y nifer o lywodraethwyr sefydledig sydd i’w penodi gael fwy na’r nifer cyfanswm nifer y llywodraethwyr ym mhob categori arall gan ddau

NEU

 • Rhiant Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 1
 • Athrawon Lywodraethwr – 1
 • Staff Lywodraethwr – 0
 • Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol – 1 (os yw’n berthnasol)
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwyr Sefydledig – y nifer o lywodraethwyr sefydledig sydd i’w penodi gael fwy na’r nifer cyfanswm nifer y llywodraethwyr ym mhob categori arall gan ddau

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005