Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu ysgol uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol?

 • Rhiant Lywodraethwr – 3
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 2
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 11
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

I ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol gyda llai na 600 o ddisgyblion, gall y corff llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 2
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 1
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 9
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005