Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu ysgol uwchradd a reolir yn wirfoddol?

 • Rhiant Lywodraethwr – 6
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 4
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 5
 • Llywodraethwr Cymunedol – 2
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

I ysgolion uwchradd a reolir yn wirfoddol gyda llai na 600 o ddisgyblion, gall y corff llywodraethu ddewis llai o aelodaeth

 • Rhiant Lywodraethwr – 5
 • Llywodraethwr Awdurdod Lleol – 3
 • Athrawon Lywodraethwr – 2
 • Staff Lywodraethwr – 1
 • Llywodraethwr Sefydledig – 4
 • Llywodraethwr Cymunedol – 2
 • Pennaeth Lywodraethwr – 1

Rhan 3 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005