Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r pennaeth dros dro yn gweithredu fel pennaeth lywodraethwr tra bod y pennaeth o’r ysgol oherwydd absenoldeb salwch neu secondiad?

Ydy, mae’r pennaeth dros dro yn cyfawni’r rôl yma.

Sylwadau

Ychwanegu sylw