Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pwy sydd yn cael pleidleisio mewn etholiad rhiant lywodraethwyr?

Mae gan pob rhiant disgybl cofrestredig yn yr ysgol hawl i bleidleisio. Er enghraifft, os oes yna un plentyn o’r teulu yn yr ysgol mae gan y rhieni hawl i un pleidlais yr un. Os oes tri phlentyn o’r un teulu yn yr ysgol, mae gan y rhieni hawl i un pleidlais yr un.

Am ddiffiniad llawn o rhiant gweler canllaw cylchlythyr Llywodraeth Cymru 12/2007 – Rhieni a Chyfrifoldeb Rhieni

Sylwadau

Ychwanegu sylw