Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant lywodraethwr nawr wedi cychwyn gweithio yn yr ysgol. Oes rhaid iddyn nhw ymddiswyddo fel llywodraethwr?

Na, gall rhiant lywodraethwr barhau i fod yn aelod o’r corff llywodraethu hyd yn oed os ydyn nhw’n dechrau gweithio yn yr ysgol, cyn belled â’u bod yn parhau i fod yn rhiant disgybl cofrestredig yn yr ysgol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw