Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os nad ydy llywodraethwr yn gallu mynychu cyfarfod ac os oes rhaid gwneud penderfyniad ydyn nhw’n gallu anfon eu pleidlais h.y. pleidleisio trwy brocsi?

Na, dydy llywodraethwyr ddim yn gallu pleidleisio trwy brocsi. Rhaid penderfynu ar bob cwestiwn mewn cyfarfod o’r corff llywodraethu trwy fwyafrif pleidleisiau’r llywodraethwyr sydd yn ‘bresennol’ ac yn pleidleisio ar y cwestiwn.

Sylwadau

Ychwanegu sylw