Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy’r amserlen ar gyfer gofyn am enwebiadau ar gyfer rhiant lywodraethwyr?

Dylai ysgolion wirio gyda’r awdurdod lleol (os yn briodol) ynghylch amserlenni ar gyfer derbyn enwebiadau etc.Mae cyfnod o bythefnos yn ymddangos yn amserlen synhwyrol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw