Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Oes rhaid i’r clerc ofyn am enwebiadau ar gyfer cadeirydd ac is-gadeirydd cyn cyfarfod y corff llywodraethu pan y cynhelir yr etholiad?

Gall y clerc ofyn am enwebiadau cyn etholiad cadeirydd ac is-gadeirydd, ond dylid rhoi cyfle i dderbyn enwebiadau yn y cyfarfod pan y cynhelir yr etholiad hefyd.

Sylwadau

Ychwanegu sylw