Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy gŵr a gwraig yn gallu bod yn aelodau o’r un corff llywodraethu?

Ydy, does dim yn y gyfraith sydd yn cyfyngu ar hawl aelodau o’r un teulu i fod yn aelodau o gorff llywodraethu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw