Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae ysgol sylfaen wedi newid ei Rhifau Derbyn ar ganol y flwyddyn. Pryd y daw y nifer derbyn yma i rym?

Does dim yn y Cod Derbyniadau Ysgol a’r rheoliadau cysylltiedig i nodi pryd y daw’r newidiadau i rym. Yr unig beth a nodir ydy o dan ba amgylchiadau y gellir gwneud y newidiadau. Mae’n ymddangos y gallai’r amrywiad ddigwydd ar unwaith, o dderbyn bod gan gorff llywodraethu ysgol sylfaen y pŵer i amrywio trefniadau derbyn.

Sylwadau

Ychwanegu sylw