Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

05. Faint o lywodraethwyr sydd yn cael cymryd rhan yn y cyfarfod gydag arolygwyr yn ystod wythnos arolwg ac yn y cyfarfod adborth?

Mae Estyn yn fodlon i hyd at dri llywodraethwyr fynychu naill ai un neu’r ddau gyfarfod yma. Ond, mae’n bwysig nodi nad oes rhaid derbyn y cynnig hwn ac ni ddylid ei gymryd fel safle absenoldeb. Yn ymarferol, y cadeirydd a llywodraethwr arall sydd fel rheol yn cynrychioli’r corff llywodraethu yn y cyfarfod yn ystod wythnos arolwg, er mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft lle mae newid diweddar mewn aelodaeth wedi digwydd, mae hyd at dri llywodraethwr wedi mynychu’r cyfarfod hwn, yn ogystal â’r cyfarfod adborth yn nes ymlaen yn yr wythnos.

Sylwadau

Ychwanegu sylw