Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Am ba mor hir y dylid cadw cofnodion corff llywodraethu?

Does yna ddim gofyniad statudol o ran y cyfnod o amser y mae’n rhaid cadw cofnodion corff llywodraethu. Mae rhai cyrff llywodraethu yn cadw cofnodion:

  • am byth;
  • am gyfnod ‘rhesymol’ ar gyfer arolygon, er enghraifft, mae archwilwyr angen gallu arolygu cofnodion perthnasol pan fyddan nhw’n archwilio cyllid yr ysgol. Yn yr un modd, mae Estyn yn edrych ar gofnodion y corff llywodraethu neu gofnodion pwyllgorau pan fyddan nhw’n cynnal arolwg o’r ysgol, sydd yn digwydd pob chwe mlynedd.

Cyfeiriwch at Pecyn Cymorth Rheoli Cofnodion Fersiwn Ysgolion 5 – Chwefror 2016 am ragor o wybodaeth

Sylwadau

Ychwanegu sylw