Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pryd ddylen ni dderbyn adroddiad y penaethiaid?

Unrhyw adroddiadau neu bapurau i’w hystyried yn y cyfarfod i’r llywodraethwyr 5 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.