Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

A oes rhaid i’r Cadeirydd lofnodi pob tudalen o gofnodion unrhyw gyfarfod corff llywodraethu?

Oes, cyn belled â bod y cofnodion wedi’u gosod fel rheol ar ddalennau rhydd wedi’u rhifo, yna dylid llofnodi pob tudalen.

Sylwadau

Ychwanegu sylw