Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os yw corff llywodraethu yn cyfarfod ddim mwy na thair gwaith y flwyddyn a ellir cynnal dau o’r cyfarfodydd mewn un tymor?

Na, mae’n rhaid i’r corff llywodraethu gynnal un cyfarfod o leiaf bob tymor ysgol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw