Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os yw’r mwyafrif y llywodraethwyr yn cytuno, ydy corff llywodraethu yn cael ethol ei Gadeirydd a’i Is-Gadeirydd am bedair blynedd mewn swydd?

Nac ydy, rhaid i’r corff llywodraethu ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yn flynyddol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw