Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pryd mae’r cofnodion yn cael eu cadarnhau ar gyfer 'CCB' y corff llywodraethu?

Mae cyrff llywodraethu yn cyfeirio weithiau at gyfarfod cyntaf y flwyddyn academaidd fel eu 'CCB’, a hynny yn bennaf oherwydd mai dyma pryd y maen nhw’n ethol swyddogion. Ond, mae’r cyfarfod hwn yn gyfarfod corff llywodraethu llawn a rhaid i’r cofnodion felly gael eu cadarnhau yng nghyfarfod nesaf y corff llywodraethu llawn, nid yn y 'CCB’ y flwyddyn ganlynol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw