Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy egwyddorion bod yn aelod o gorff llywodraethu?

Mae cyrff llywodraethu yn gyfrifol am ymddygiad yr ysgol gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel o gyflawniad addysgol. Rhaid i gyrff llywodraethu weithredu fel corff corfforaethol. Rhaid iddyn nhw hefyd weithredu gydag integriti, gwrthrychedd a gonestrwydd ac er budd gorau’r ysgol. Rhaid iddyn nhw fod yn agored ynghylch eu penderfyniadau a’u gweithrediadau, a bod yn barod i’w hesbonio. Mae Egwyddorion Ymddygiad i Lywodraethwyr Ysgolion Llywodraethwyr Cymru yn darparu gwybodaeth ychwanegol i sicrhau bod llywodraethwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau yn effeithiol ac effeithlon.

Sylwadau

Ychwanegu sylw