Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy’r broses ar gyfer delio gyda chwynion am lywodraethwyr? Does dim cyfeiriad at hyn yng ngweithdrefn gwynion yr ysgol?

Dylid anfon unrhyw gwynion am y llywodraethwyr (nid y cadeirydd) at Gadeirydd y llywodraethwyr. Dylid anfon cwynion am y Cadeirydd at yr Is-Gadeirydd. Mae Adran 4 o Ganllaw Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at Amgylchiadau Arbennig sydd yn cynnwys sut i ddelio gyda chwynion am:

  • Y pennaeth
  • Y candeirydd
  • Y pennaeth a chadeirydd y llywodraethwyr
  • Y cadeirydd a’r is-gadeirydd
  • llywodraethwr neu grŵp o lywodraethwyr
  • Y corff llywodraethu llawn