Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant wedi dod atoch chi (rhiant lywodraethwr) ar iard yr ysgol gyda rhai pryderon am yr ysgol. Beth ddylech chi ei wneud?

Os oes rhywun yn dod atoch chi gyda phryder ynghylch yr ysgol, sicrhewch eich bod yn eu cyfeirio’n ôl at yr ysgol ac/neu at y pennaeth. Mae yna ddulliau iddyn nhw godi eu pryderon yn yr ysgol, a dydy mynd at lywodraethwr unigol ddim yn un o’r dulliau hynny. Fel llywodraethwr does gennych chi ddim rôl mewn cwynion am yr ysgol oni bai bod cwyn yn cyrraedd Cam C a’ch bod yn aelod o’r pwyllgor cwynion fydd yn gwrando ar y gwyn,.