Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant yn anhapus gyda chanlyniad y gwyn y mae’r pennaeth wedi delio â hi – beth nesaf?

Mae gan y rhiant, yn unol â gweithdrefn gwynion yr ysgol, yr hawl i fynd â’u cwyn ymhellach os nad ydyn nhw’n hapus. Rhaid iddyn nhw gyflwyno eu cwyn mewn ysgrifen i Gadeirydd y Corff Llywodraethu d/o cyfeiriad yr ysgol.