Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae cwyn wedi’i derbyn gan riant ynghylch darpariaeth anghenion addysg arbennig eu plentyn. Beth ydy’r broses?

Fe fydd llawer yn dibynnu ar natur y gwyn. Ydy’r rhiant wedi siarad gyda SENCO’r ysgol ynghylch y pryder, gan mai nhw sydd yn gyfrifol am gydlynu darpariaeth i blant gydag AAA.

Os ydy pryderon y rhiant yn ymwneud â gwasanaethau’r Awdurdod Lleol e.e. asesiad ar gyfer AAA, yna dylid cyfeirio’r gwyn at y swyddog Awdurdod Lleol perthnasol.