Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Derbyniwyd cwyn gan riant ynghylch ymddygiad rhiant arall yn yr ysgol

Derbyniwyd cwyn gan riant ynghylch ymddygiad rhiant arall yn yr ysgol yn dilyn digwyddiad y tu allan i leoliad yr ysgol, ond mae’r rhieni yn aelodau o’r corff llywodraethu – beth ydy’r broses?

Dim ond gyda chwynion yn berthynol i faterion yn yr ysgol y dylai ysgolion eu trafod. Ond, gall y cadeirydd (neu lywodraethwr arall) gyfarfod gyda’r ddau riant i geisio datrys hyn (fel bo’n briodol), os ydy’r sefyllfa yn effeithio ar waith y corff llywodraethu neu os ydy e’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda llywodraethiant.