Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant wedi derbyn canlyniad i’w cwyn ar Gam C ac mae’r llythyr yn datgan nad oes yna apêl. Ydy hyn yn iawn?

Pwyllgor cwynion y corff llywodraethu ydy canolwr terfynol cwynion. Y cyngor gan Lywodraethwyr Cymru a Llywodraeth Cymru ydy nad oes rhaid i’r ysgol gael apêl ar ôl Cam C, ond wedi dweud hynny, mae rhai ysgolion yn cynnig apêl. Mae Adran 5 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar weithdrefnau Cwynion Cyrff Llywodraethu Ysgolion yn cyfeirio at rôl y canlynol mewn cwynion yn seiliedig ar yr ysgol:

  • Awdurdod Lleol
  • Awdurdod Esgobaeth
  • Llywodraeth Cymru
  • Comisiynydd Plant Cymru
  • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
  • Cyngor y Gweithlu Addysg

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012