Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae pwyllgor cwynion wedi’i drefnu i drafod cwyn a godwyd gan riant ynghylch digwyddiad gyda’u plentyn yn yr ysgol, ond mae’r plentyn bellach wedi gadael yr ysgol

Beth ydy’r broses?

Er bod y plentyn wedi gadael yr ysgol, mae yna ofyniad i ddelio gyda’r gwyn; felly fe ddylai’r pwyllgor cwynion gynnal cyfarfod.