Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ar hyn o bryd rydych wrthi’n delio gyda chwyn gan riant fel cadeirydd y llywodraethwyr, ond yng nghyfarfod llawn y llywodraethwyr neithiwr, etholwyd llywodraethwr arall yn gadeirydd.

Cyn belled â bod y cadeirydd newydd (a’r corff llywodraethu) yn fodlon i chi barhau gyda’r broses, fe fyddai hynny’n darparu parhad i bawb dan sylw.