Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy testun y gwyn yn gallu gweld y llythyr o gwyn?

Mae cwyn wedi’i derbyn am y pennaeth ac mae’r cadeirydd yn ymchwilio i hyn o dan Cam B o weithdrefn gwynion yr ysgol. Mae’r pennaeth wedi gofyn am gael gweld y llythyr o gwyn.

Ar y cam yma o’r weithdrefn gwyno, ni fyddai’n angenrheidiol rhannu’r llythyr, ond rhaid rhoi gwybodaeth i’r pennaeth ynghylch natur y gwyn er mwyn iddo/i allu ymateb yn llawn i’r cadeirydd yn ystod y cyfarfod ymchwilio.