Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r achwynydd yn gallu mynychu cyfarfod Cam C y pwyllgor cwynion?

Dylid gwahodd yr achwynydd i’r cyfarfod er mwyn nodi eu cwyn a galw unrhyw dystion ac yn y blaen.