Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae’r cadeirydd wedi derbyn cwyn am y pennaeth a’r gadeirydd a hoffai drafod hyn yng nghyfarfod llawn nesaf corff llywodraethu.

Rhaid trafod y gwyn yn unol â gweithdrefnau cwynion yr ysgol. Cynghorir yn erbyn trafod cynnwys y gwyn yng nghyfarfod y corff llywodraethu, gan y bydd y cadeirydd yn llygru’r corff llywodraethu ac ni fydd felly yn gallu ymgynnull pwyllgor o lywodraethwyr pe bai’r gwyn yn cyrraedd cam C o’r weithdrefn. Caiff y gwyn ei thrafod trwy ddefnyddio cam B fel a nodir yng ngweithdrefn yr ysgol.