Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant wedi gofyn os oes modd iddyn nhw recordio’r gweithrediadau yng nghyfarfod y pwyllgor cwynion

Mae recordio’r gweithrediadau yn eithaf prin, oherwydd dylai fod clerc yn bresennol i gymryd cofnodion cywir o’r cyfarfod. Rhaid i chi ystyried cyfrinachedd ac ydy pob parti yn cytuno gyda’r recordio. Os ydy pob parti yn cytuno gyda’r cais, yna dim ond tra bydd yr achwynydd yn y cyfarfod y dylid recordio.