Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant wedi cwyno am athro a’r pennaeth.

Roedd y pennaeth wedi ysgrifennu at riant ynghylch sylw a wnaethpwyd i athro yn yr ysgol. Mae’r rhieni nawr wedi cyhoeddi gwrth gwyn a hoffent fynychu cyfarfod o’r corff llywodraethu i drafod hyn.

Ni fyddai’n briodol i’r rhieni gyfarfod y corff llywodraethu llawn, gan bod rhaid i broses ddyladwy ddigwydd. Rhaid i’r cadeirydd (neu lywodraethwr enwebedig arall) ddelio gyda’r gwyn o dan cam B o weithdrefn gwynion yr ysgol. Os nad ydy’r rhieni’n hapus gyda’r canlyniad ar gam B yna mae modd iddyn nhw ofyn am gyfarfod gyda phwyllgor cwynion y corff llywodraethu i glywed y gwyn.