Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os nad ydy’r cadeirydd a’r is-gadeirydd yn gallu mynychu cyfarfod y corff llywodraethu, oes modd cynnal y cyfarfod?

Cyn belled â bod cworwm yn y cyfarfod (50% o’r aelodaeth ac eithrio lleoedd gwag a llywodraethwyr wedi’u gwahardd dros dro) yna gellir cynnal y cyfarfod. Rhaid ethol llywodraethwr nad yw’n gweithio yn yr ysgol i weithredu fel cadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwnnw.